หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562 – 2565) ปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบระยะเวลา 6 เดือน) [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562 – 2565) ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562 – 2565) ปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ2563 รอบเดือนเมษายน [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 113  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 299  
 
รายงานแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 1,ไตรมาส 2,ไตรมาส 3 และไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703