หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบระยะเวลา 6 เดือน) [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562 – 2565) ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562 – 2565) ปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ2563 รอบเดือนเมษายน [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 1,ไตรมาส 2,ไตรมาส 3 และไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703