หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่พัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายชัยยุทธ์ เทพยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
ภูมิประเทศ
 
ตำบลไร่พัฒนา โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ มีเนินเขาสลับขนาดพื้นที่ประมาณ 50.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,625 ไร่
 
อาชีพประชากร

การเกษตร ตำบลไร่พัฒนามีพื้นที่เกษตรกรรมเป็น
ส่วนมากเพาะปลูกข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง

การประมง ตำบลไร่พัฒนา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเองโดยปล่อยตามวิธี ธรรมชาติ ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน

การปศุสัตว์ ตำบลไร่พัฒนามีสัตว์เศรษฐกิจที่นำรายได้ ให้กับเกษตรกร ได้แก่ แพะ แกะ วัว ไก่พื้นเมืองเป็ดเทศ
ภูมิอากาศ
ตำบลไร่พัฒนาอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่ พัดผ่านประจำฤดูทำให้สามารถแบ่งฤดูกาลออก
ได้ 3 ฤดู คือ

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ถึง กลางเดือนมกราคม

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด จำนวน 4 วัด ได้แก่

วัดโพธิ์พิทักษ์

วัดพัฒนาราม

วัดศรีอินทราราม

วัดหัวหว้า
สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

สำนักสงฆ์เขาแหลม
การศึกษาในตำบล
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวหว้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
ไร่พัฒนา
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 ศูนย์
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
   

ประเพณีสงกรานต์ สงฆ์น้ำพระ เดือน 5

ประเพณีทำบุญกลางบ้าน เดือน 5 ที่บ้านเขาแหลม

ประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา

วันวิสาขบูชา

วันอาสาฬหะบูชา

วันออกพรรษา

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
รำพิสฐาน ปัจจุบันมีการละเล่นอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลไร่พัฒนา ซึ่งเดิมนั้นเป็นการละเล่นของคนไทยเชื้อสายมอญ
เดิมอาศัยอยู่บริเวณ บ้านหางน้ำหนองแขม ต่อมาย้ายมาทำมาหากินอยู่บริเวณ หมู่ 4 ตำบลไร่พัฒนา และได้นำการละเล่นมาเผยแพร่อยู่จนถึงทุกวันนี้
 
เมืองนครน้อย ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยุคเดียวกับเมืองอู่ตะเภา ปัจจุบันไม่เหลือร่องรอยหลงเหลือแล้ว พื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่ในความดูแล ของที่ราชพัสดุ ได้จัดสรรให้ประชาชนได้เข้าไปอยู่อาศัยและเช่าพื้นที่ทำกิน ตั้งอยู่ที่บ้านหัวถนน
หมู่ที่ 1 ตัวเมืองกว้าง 240 เมตร ยาว 300 เมตร
 
เมืองนางเหล็ก ตั้งอยู่ที่บ้านหนองมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลไร่พัฒนา ลักษณะเป็นพื้นที่ราบมีแหล่งแร่เหล็กอยู่ทั่วไป
พบตะกรันแร่เหล็ก และซากเตาถลุงเหล็กตัวเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่ประมาณ 44 ไร่
 
การสาธารณสุขในตำบล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในตำบล

ป้อมตำรวจชุมชนประจำตำบล
    จำนวน 1 แห่ง

อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    จำนวน 32 คน

รถบรรทุกน้ำความจุ 6,000 ลิตร
 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-838-9145
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ