หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมารถแบคโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำสระครูประกิจ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนถังน้ำบริเวณประปาโรงสีชุมชน หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อสว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย พร้อมแบตเตอรี่และดอกสว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาขุดร่องทางน้ำลงอ่างเก็บน้ำเขาหลวง หมู่ 3 พร้อมวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบริเวณกลุ่มบ้านวัดโพธิ์พิทักษ์ หมู่ 1 หมายเลขครุภัณฑ์ 256-49-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงาน อบต.ไร่พัฒนาและอาคารประชุม อบต.ไร่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังสายข้างบ้านนายหล่อ รณหงษา-ไร่นางฉลวย อยู่ประเสริฐ หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกกลบหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ สายบ้านนายกรวย มั่นพุฒ หมู่ 4 และ โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกกลบหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายหนองโสน หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703