หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน , เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณระบบประปาบ้านเขาแหลม หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนค.ส.ล.สายห้วยปูน หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณกลุ่มบ้านด้านใต้ของระบบประปาหนองตาแฟง หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณระบบประปากลุ่มหนองตาแฟง หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณระบบประปาบ้านเขาแหลม หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนค.ส.ล.สายห้วยปูน หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนค.ส.ล.สายห้วยปูน หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณกลุ่มบ้านห้วยปูน หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปา กลุ่มบ้านเขาแหลม หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703