หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่พัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายชัยยุทธ์ เทพยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งาน Thailand Space Week 2023 [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 49 
โอนเงินรายได้จากค่าปรับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 74 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 53 
ด่วนที่สุด ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ทม.ชัยนาท) [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 17 
ด่วนที่สุด ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ทถอ) [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์และเงือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อนและวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (เรียน นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท) [ 15 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 39 
การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 108 
ด่วนที่สุด แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ระหว่างรอคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 40 
การดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรกับผู้ใช้ทางม้าลาย [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 33 
ขอส่งแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2566 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชประทาน พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 36 
ขอความอนุดคราะห์ตอบเเบบสำรวจความคิดเห็นต่อปัจจัยเเวดล้อมที่มีผลต่อการจัดระเบียบป้าย [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 30 
คู่มือการชำระเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online [ 13 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 57 
ขอความอนุเคราะห์เเจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยเเพร่ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด [ 13 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 31 
สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 44 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ [ 13 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 41 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตฯ [ 13 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 46 
การทบทวนการเสนอขอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ฯ [ 13 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 49 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 413
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-838-9145