หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่พัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายชัยยุทธ์ เทพยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมดครงการสัมมนาทางวิชากรฯ [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 48 
ด่วนทีสุด การจัดทำระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างฯ [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 42 
ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 315 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 61 
การปรับปรุงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง/ระดับต้น [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 46 
ด่วนที่สุด ขอประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการสัมมนาฯ (ทถอ.) [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 37 
ด่วนที่สุด ขอประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการสัมมนาฯ (ทม.ชัยนาท) [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
ประชุมการจัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 43 
การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (LTAX Online) ในการประเมินเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 76 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 36 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2566) [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 54 
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 70 
ด่วนที่สุด การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ (ทม.ชัยนาท) [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ (ทถอ.) [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 27 
การโอนเงินภาษีมูลเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรายได้ฯ [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 54 
แจ้งข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 69 
แจ้งข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถอ.) [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 51 
ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (เรียน นายอำเภอวัดสิงห์) [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 27 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 413
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-838-9145