หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายชัยยุทธ์ เทพยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 
 


นายธนาอมร มีชัย
กำนันตำบลไร่พัฒนา
โทร : 0839935159
 
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 


นางสมคิด ขุนเพิ่ม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร : 0836289712


นางอัมพร ทองปรอน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร : 0898593616


นางมลฑา อ่อนฤทธิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร : 0979493479


นายสุจินต์ บวบทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
โทร : 0895641934
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-838-9145