หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
สมาชิกสภา
 
 


นายประชวน รณหงษา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 


นายสมควร แก้วแพทย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา


จ.อ.โกศล ภาคศิริ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
สมาชิกสภา
 


นายสุนทร จันตะเภา
สมาชิกสภา อบต.ไร่พัฒนา หมู่ 1


นายเสกสันต์ เทพศรี
สมาชิกสภา อบต.ไร่พัฒนา หมู่ 1


นางสัมพันธ์ กรีสุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต.ไร่พัฒนา หมู่ 3


นายมานิตย์ ม่วงสิงห์
สมาชิกสภา อบต.ไร่พัฒนา หมู่ 4


นางเจริญตา ผ่อนตาม
สมาชิกสภา อบต.ไร่พัฒนา หมู่ 5


นายสำเริง แตงโพธิ์
สมาชิกสภา อบต.ไร่พัฒนา หมู่ 5
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ