หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายชัยยุทธ์ เทพยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
กิจกรรม อบต.
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
5 ธันวาคม 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 15
 


 
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 29 พ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 22
 
 
     


 
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไร่พัฒนา [ 24 พ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 16
 


 
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา [ 11 พ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 15
 
 
     


 
ประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉ.5/2565 และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 10 พ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 22
 


 
มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ [ 27 ต.ค. 2565 ]  
อ่าน: 67
 
 
     


 
พิธีวันปิยมหาราช [ 27 ต.ค. 2565 ]  
อ่าน: 65
 


 
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ [ 21 ต.ค. 2565 ]  
อ่าน: 79
 
 
     


 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา [ 20 ต.ค. 2565 ]  
อ่าน: 95
 


 
ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม [ 20 ต.ค. 2565 ]  
อ่าน: 90
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 25
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-838-9145