หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
กิจการสภา
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประชุมสภาอบต.ไร่พัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 [ 30 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 44
 


 
ประชุมสภา อบต.ไร่พัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 [ 25 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 66
 
 
     


 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 25 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 92
 


 
ประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ไร่พัฒนา เข้าร่วมดูการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไร่พัฒนา-บ้านหัวหว้า ม.3,4 [ 20 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 212
 
 
     


 
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ [ 12 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 224
 


 
ประชุมสภาอบต.ไร่พัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 [ 10 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 161
 
 
     


 
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา [ 6 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 186
 


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 [ 6 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 153
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 [ 6 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 154
 


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 [ 6 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 149
 
  (1)     2      3   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703