หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับบริการความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP)  
 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ อาคารประชุมอบต.ไร่พัฒนา มีการประชุมชี้แจงและจัดทำแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับบริการความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) โดยมีปลัด อบต. เป็นผู้นำการประชุม มีคณะบริหารความต่อเนื่องเข้าร่วมประชุม ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแนวคิดและขั้นตอนการจัดทำแผน BCP ปรึกษาการจัดทำ BCP การเตรียมการนำ BCP มาปรับใช้

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 15.30 น. โดย คุณ อารีลักษณ์ จันทวงษ์

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ