หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
การขอรับเงินช่วยค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาท  
 

ผู้ดูแล/ญาติ/อื่นๆ สามารถยื่นแบบคำขอรับเงินช่วยค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาท              
ได้ที่ อบต.ไร่พัฒนา โดยผู้สูงอายุต้องเสียชีวิตตั้งแต่ วันที่ 20 เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป การยื่นแบบขอรับเงินฯต้องยื่นขอรับเงินช่วยค่าทำศพ ภายใน 6 เดือน หรือหลังจากที่จัดการงานศพเสร็จตามประเพณี

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2563 เวลา 13.57 น. โดย คุณ อารีลักษณ์ จันทวงษ์

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ