หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
เจ้าหน้าที่ อบต.ไร่พัฒนา เข้าช่วยดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาแหลม หมู่ 5  
 

14 ก.ค. 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ไร่พัฒนา เข้าช่วยดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาแหลม หมู่ 5 เนื่องจากปั้มน้ำชำรุด โดยกรรมการประปาหมู่บ้านเขาแหลมจัดหาปั้มน้ำใหม่และอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซม เนื่องจากปัจจุบัน ฝนแล้งมาก บ่อบาดาลแหล่งน้ำผลิตประปามีระดับลดลงมาก หลายแห่งไม่มีน้ำเพียงพอให้สูบได้อย่างต่อเนื่อง อบต.ไร่พัฒนา จึงขอความร่วมมือทุกบ้านเรือนในตำบลไร่พัฒนาใช้น้ำด้วยความประหยัดมากๆ และขอแนะนำให้จัดหาโอ่งใหญ่ครอบครัวละ 4 ลูกขึ้นไปเพื่อเก็บน้ำฝนไว้กินไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งด้วย ซึ่งหากระบบประปาขัดข้องและต้องใช้เวลาซ่อมแซมหลายวัน ครัวเรือนจะได้มีน้ำสำรองไว้ใช้ในระหว่างที่ซ่อมแซม

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ค. 2563 เวลา 15.17 น. โดย คุณ อารีลักษณ์ จันทวงษ์

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ