หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564  
 

11 มิถุนายน 2564 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา จัดโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรใน อบต.มีทัศนคติที่ดีในการต่อต้านทุจริต

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 11.47 น. โดย คุณ อารีลักษณ์ จันทวงษ์

ผู้เข้าชม 111 ท่าน

 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ