หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ อบต.ไร่พัฒนา  
 

18 พ.ย.2563 ณ อาคารประชุม อบต.ไร่พัฒนา นายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์พร้อมทีมงานอำเภอ จัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ อบต.ไร่พัฒนา โดยมีผู้แทนของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ปลัด อบต.พร้อมทีมงาน อบต.ไร่พัฒนา  เข้าร่วมประชุมปรึกษาชี้แจงด้วย ตำบลไร่พัฒนาเป็นพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำผิวดินขนาดใหญ่ ห่างไกลจากแม่น้ำลำคลอง ประกอบกับจัดหาแหล่งน้ำบาดาลที่มีปริมาณมากได้ยาก อาจต้องแก้ปัญหาโดยการจัดทำระบบประปาแบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล จากหมู่บ้านที่มีแหล่งน้ำบาดาลที่มีปริมาณมากไปช่วยในส่วนที่ขาดแคลนน้ำ แต่ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ไม่มีพื้นที่ก่อสร้างได้
ในเวลาเดียวกันนี้ ดร.วินัย ฤทธิ์เดช ผู้ตรวจการเลือกตั้งได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความเกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 16.22 น. โดย คุณ อารีลักษณ์ จันทวงษ์

ผู้เข้าชม 60 ท่าน

 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ