หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ข่าวสาร
 
  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ไร่พัฒนา  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ไร่พัฒนา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.วัดหัวหว้า จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ครั้งที่ 2)  เมื่อวันที่ 28 กันยายน  พ.ศ. 2563 และ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ตามลำดับ เพื่อ แจ้งการดำเนินงานต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2563 เวลา 13.22 น. โดย คุณ อารีลักษณ์ จันทวงษ์

ผู้เข้าชม 59 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ