หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประชุมสภาอบต.ไร่พัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1  
 

10 ส.ค. 2563 ณ อาคารประชุมอบต.ไร่พัฒนา โดย นายประชวน รณหงษา ประธานสภาอบต.ไร่พัฒนา สมาชิกสภาอบต.ไร่พัฒนา พัฒนากรอำเภอมโนรมย์ ผอ.รพ.สต.ไร่พัฒนา  ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อบต.ไร่พัฒนา ร่วมกันประชุมสภาอบต.ไร่พัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ได้กันไว้

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ส.ค. 2563 เวลา 15.44 น. โดย คุณ อารีลักษณ์ จันทวงษ์

ผู้เข้าชม 201 ท่าน

 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ