หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ไร่พัฒนา เข้าร่วมดูการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไร่พัฒนา-บ้านหัวหว้า ม.3,4  
 

20 ส.ค.2563 นายประชวน รณหงษา ประธานสภา อบต.ไร่พัฒนา พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบต.ไร่พัฒนา เข้าดูการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไร่พัฒนา-บ้านหัวหว้า ม.3,4 ซึ่งได้ดำเนินงานถึงขั้นตอนการทดสอบเจาะดูความหนาของยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2563 เวลา 13.37 น. โดย คุณ อารีลักษณ์ จันทวงษ์

ผู้เข้าชม 255 ท่าน

 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ