หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประชุมสภา อบต.ไร่พัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1  
 

25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา นำโดย นายประชวน รณหงษา ประธานสภาอบต.ไร่พัฒนา และสมาชิกสภา อบต.ไร่พัฒนา ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ,พิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) , พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 10.53 น. โดย คุณ อารีลักษณ์ จันทวงษ์

ผู้เข้าชม 174 ท่าน

 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ