หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายชัยยุทธ์ เทพยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
เลือกประธานสภา อบต.ไร่พัฒนา  
 

23 ธันวาคม 2564 ณ อาคารประชุม อบต.ไร่พัฒนา ประชุมสภา อบต. ไร่พัฒนา ครั้งแรก โดยมีนางสาวศิริวรรณ กอเกษตรทรัพย์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอมโนรมย์ และนายชัยพร เทพเทพา ท้องถิ่นอำเภอมโนรมย์ เข้าร่วมประชุม เพื่อการเลือกประธานสภา อบต.ไร่พัฒนา ซึ่งประธานสภา อบต.ไร่พัฒนา คือนายสำเริง แตงโพธิ์ และ รองประธานสภา อบต.ไร่พัฒนา คือนายเสกสันต์ เทพศรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ธ.ค. 2564 เวลา 14.25 น. โดย คุณ อารีลักษณ์ จันทวงษ์

ผู้เข้าชม 68 ท่าน

 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-838-9145
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ