หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายชัยยุทธ์ เทพยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
นายก อบต.ไร่พัฒนา แถลงนโยบายต่อสภา อบต. ไร่พัฒนา  
 

29 ธันวาคม 2564 นายชัยยุทธ์ เทพยา นายก อบต.ไร่พัฒนา แถลงนโยบายต่อสภาอบต.ไร่พัฒนา ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลเเละองค์การบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ธ.ค. 2564 เวลา 14.30 น. โดย คุณ อารีลักษณ์ จันทวงษ์

ผู้เข้าชม 96 ท่าน

 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-838-9145
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ