หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายชัยยุทธ์ เทพยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ข่าวสาร
 
 


 
ประชุมสภา อบต.ไร่พัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1  
 

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ อาคารประชุมอบต.ไร่พัฒนา จัดประชุมสภา อบต.ไร่พัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 โดยมีเรื่องที่ประชุม ดังนี้
1.เรื่องรับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
2.เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
3.เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
4.เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
5.เรื่องพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาอบต.ไร่พัฒนาเพื่อเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไร่พัฒนา

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ธ.ค. 2565 เวลา 11.27 น. โดย คุณ อารีลักษณ์ จันทวงษ์

ผู้เข้าชม 105 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-838-9145
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ