หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมตำบล  
 

ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมตำบล เพื่อแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และเพื่อร่วมกันในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ 2

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 11.11 น. โดย คุณ อารีลักษณ์ จันทวงษ์

ผู้เข้าชม 215 ท่าน

 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ