หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายชัยยุทธ์ เทพยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมตำบลเพื่อแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมตำบล ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะขาม เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ที่แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนรับฟังปัญหาความต้องการ และร่วมกันการวางแผนพัฒนาพื้นที่ตำบลไร่พัฒนา

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2565 เวลา 15.23 น. โดย คุณ อารีลักษณ์ จันทวงษ์

ผู้เข้าชม 135 ท่าน

 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-838-9145
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ