หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายชัยยุทธ์ เทพยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ขอเชิญร่วมประชาคมหมู่บ้าน  
 

ขอเชิญร่วมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนมาใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนดังกล่าว และเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ตำบลไร่พัฒนา มีกำหนดช่วงเวลาลงประชาคมดังนี้
-ม.3  วันที่ 8 ก.พ.2565 เวลา 09.00 น.
-ม.2  วันที่ 8 ก.พ.2565 เวลา 13.00 น.
-ม.1  วันที่ 10 ก.พ.2565 เวลา 09.00 น.
-ม.4  วันที่ 10 ก.พ.2565 เวลา 13.00 น.
-ม.5  วันที่ 11 ก.พ.2565 เวลา 09.00 น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.พ. 2565 เวลา 11.03 น. โดย คุณ อารีลักษณ์ จันทวงษ์

ผู้เข้าชม 107 ท่าน

 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-838-9145
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ