หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขอรับเงินช่วยค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาท  9 ก.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนบริษัท ห้างร้านและประชาชนประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย และแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง  2 ก.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563  23 มิ.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมเพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือ อสม. ช่วยดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563  9 มิ.ย. 2563 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์ อบต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ  9 พ.ค. 2563 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  9 พ.ค. 2563 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย  9 พ.ค. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้กับครัวเรือนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่พัฒนา  14 ก.พ. 2563 49
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703