หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2563 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 132  
 
รายงานควบคุมภายใน [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 91  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 93  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 98  
 
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703