หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 102  
 
รายงานควบคุมภายใน [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703