หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือ ท่อจ่ายน้ำ และมาตรวัดน้ำ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
คู่มือควบคุมงานและตรวจการจ้างงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน รูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
คู่่มือจัดทำงบประมาณ [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
คู่มืองานสารบรรณ [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 89  
 
คู่มืองานพัฒนาชุมชน [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
-คู่มือการปฏิบัติงาน- [ 9 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703