หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
สถิติ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สถิติการให้บริการ 6 เดือนแรก ปี พ.ศ.2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลแบบสำรวจความพึงพอใจต่อบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563 ต.ค.62 - มี.ค.63 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 92  
 
รายงานผลแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของอบต.ไร่พัฒนา ปี2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 92  
 
สถิติการให้บริการประชาชนของงานจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2563ไตรมาสที่ 2 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 102  
 
สถิติการให้บริการประชาชนของงานจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2563ไตรมาสที่ 1 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 90  
 
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703