หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ข้อบัญญัติ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การผลิต การสะสม การขนส่ง ถ่านหิน ถ่านโค้ก พ.ศ.2550 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703