หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
ข้อบัญญัติ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การผลิต การสะสม การขนส่ง ถ่านหิน ถ่านโค้ก พ.ศ.2550 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 101  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703