หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายชัยยุทธ์ เทพยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการอบต.ไร่พัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริต [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศนโยบาย NO Gift POlicy ไม่รับ - ไม่ให้ [ 31 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 66  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 44  
 
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
มาตรการในการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการอปท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ไร่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
หลักบริหารราชการของ อบต.ไร่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)  
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-838-9145
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ