หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
นายชัยยุทธ์ เทพยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 10  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 10  
 
คำสั่ง คณะทำงานเพือให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม หรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และกรอบแนวปฏิบัติ Dos and Donts การปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำของ อบต.ไร่พัฒนา [ 13 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 17  
 
ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตตรงต่อเวลา [ 12 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
โครงการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 79  
 
  (1)  
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-838-9145
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ