หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
กระดานสนทนา
 
 
 
ถาม - ตอบ ปัญหาโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
 

เพื่อให้ประชาชนได้สอบถามเกี่ยวกับแผนงาน โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ต้องการสอบถามงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต....หรือไม่ สร้างปีใด ถ้าไม่มีจะเพิ่มเติมได้หรือไม่ เป็นต้น

เขียนโดย   คุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 09.30 น. [ IP : 101.109.177.63 ]  
 

มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นการจัดประชาคมท้องถิ่นกรณีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เขียนโดย   คุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 09.36 น. [ IP : 101.109.177.63 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ