หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
 
 
จ.อ.โกศล ภาคศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
 
กระดานสนทนา
 
 
 
ถาม-ตอบ การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ไร่พัฒนา
เช่น ค่าชุดนักเรียนจะจ่ายให้ผู้ปกครองเมื่อไหร่ เป็นต้น

เขียนโดย   คุณ นักวิชาการศึกษา

วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 09.36 น. [ IP : 101.109.177.63 ]  
 

กำหนดเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
กำหนดเปิดภาคเรียน ที่ 2/2563
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 15 พฤษภาคม 2564

เขียนโดย   คุณ นักวิชาการศึกษา

วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 09.44 น. [ IP : 101.109.177.63 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-410703
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ